Tak, termin wygenerowania UPO stanowi potwierdzenie faktu, że pismo zostało przekazane w określonej dacie i określonej godzinie do adresata. Sama wysyłka pisma z nadanym numerem referencyjnym (numerem wysyłki) nie stanowi potwierdzenia takiego, jak UPO. W efekcie dopiero otrzymanie UPO stanowi podstawę doręczenia pisma.

Pomiędzy nadaniem numeru referencyjnego, a nadaniem numeru UPO pismo uznaje się za niedoręczone. Niedoręczony jest również dokument, który został wysłany do bramki urzędu, nadano mu numer referencyjny, a odbiór nie następuje z powodu serwerów urzędu, np. prac technicznych czy serwisowych.

W efekcie pismo wysłane elektronicznie, dla którego wysyłający nie otrzymał UPO nie uznaje się za doręczone. Wysyłka pisma w ostatnim dniu terminu na dokonanie czynności nie gwarantuje jeszcze dopełnienia terminu. UPO odebrane po terminie powoduje, że pismo jest dostarczone z opóźnieniem – w efekcie czego należy liczyć się z niedopełnieniem obowiązku, utratą prawa na dokonanie określonej czynności lub kary za opóźnienie.

Aby odebrać UPO nie trzeba być ciągle zalogowanym w systemie ePUAP czy też w programie, z którego wysyłano pismo. Dokument zostanie wygenerowany automatycznie i zostanie przeniesiony na profil wysyłającego, ewentualnie zostanie mu przekazany na podany adres e-mail.


Nie posiadasz Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla dokumentu złożonego w formie elektronicznej?

Sprawdź i pobierz Twoje UPO

UPO w programach e-file

W programach e-file status wysyłki sprawdzany jest automatycznie, a UPO przypisywane do konkretnego dokumentu jaki wysłałeś, dlatego nigdy go nie zgubisz, a także możesz go zawsze otrzymać na adres e-mail.
Sprawdź teraz  za darmo:

Użytkownicy rozwiązań e-file - przesłali poprawnie ponad 41 000 000 e-Deklaracji i plików JPK.