Statusy wysyłki druków mogą mieć następującą numerację:

1xx – Kody określające sytuacje związane ze stanem sesji (np. rozpoczęta, wygasła)

2xx – Kody określające prawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

3xx – Kody informujące o fazie przetwarzania dokumentu

4xx – Kody określające niewłaściwe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu

5xx – Kody określające nieprawidłowe zakończenie procesu przetwarzania dokumentu 

W trakcie oczekiwania na prawidłowe przekazanie druków elektronicznych, pliki  mogą posiadać następujące, szczegółowe specyfikacje statusów wysyłki:

100 - Rozpoczęto sesję przesyłania plików.

101 - Odebrano X z Y zadeklarowanych plików.

102 - Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO.
Na skutek nieprzewidzianych trudności np. przerwanie połączenia nie udało się z sukcesem odpowiedzieć na żądanie UPO. W związku z powyższym sugerowane jest powtórzenie operacji – ponowne przesłanie żądania UPO. Deklaracja nie została wysłana, trzeba ponownie ją wysłać.

110 - Sesja wygasła, nie przesłano zadeklarowanej liczby plików.

120 - Sesja została poprawnie zakończona. Dane zostały poprawnie zapisane. Trwa weryfikacja dokumentu. 
Dokument jest w trakcie weryfikacji na serwerze Ministerstwa.

200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO.
Dokument został przyjęty przez serwer Ministerstwa i zostanie przekazany do odpowiedniego Urzędu Skarbowego wskazanego w tym dokumencie. Weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów. Dla dokumentu zostało wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

300 - Nieprawidłowy numer referencyjny.

301 - Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.

302 - Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.
Dokument został zapisany na serwerze Ministerstwa i oczekuje na weryfikację formalną. Po pomyślnej weryfikacji dokument może otrzymać status 302, 303 lub od razu status 200.

303 - Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu.

401 - Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem XSD.
Przesłany dokument nie jest zgodny z opisującym go schematem xsd. Prosimy o wysłanie zgłoszenia błędu do naszego serwisu z poziomu programu przez opcję Status wysyłki -> zgłoś problem -> zgłoś problem wraz z danymi xml. Nasi konsultanci pomogą poprawić błąd w pliku JPK i będzie można ponowić jego wysyłkę.

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem.
Jeśli dokument jest podpisywany za pomocą kwoty przychodu za zeszły rok:
Błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu). 
Jeśli dokument jest podpisywany przez ePUAP lub podpisem kwalifikowanym:
Weryfikacja podpisu elektronicznego zakończyła się negatywnie wskutek np.: niezgodności standardu użytego podpisu (wymagany jest XAdES lub PKCS#7), użycia podpisu z nieobsługiwanym przez serwer Ministerstwa rozszerzeniem krytycznym błędów w strukturze dokumentu uniemożliwiających wyodrębnienie podpisu elektronicznego modyfikacji zawartości podpisanego dokumentu lub podpisu już po jego złożeniu. 

404 - Dokument z nieważnym certyfikatem.
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny – minął okres jego ważności. Konieczne jest ponowne wysłanie pliku JPK z użyciem ważnego certyfikatu.

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem.
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został odwołany lub zawieszony i umieszczony przez centrum certyfikacji na liście odwołanych lub zawieszonych certyfikatów (lista CRL). Jeśli kończy się okres ważności certyfikatu i został wystawiony już nowy, wówczas przy wysyłce ze starym certyfikatem może się pojawić kod Statusu 405. Oznacza to, że ten certyfikat już został odwołany przez wystawcę i konieczne jest ponowne wysyłanie pliku z nowym e-Podpisem.

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą.
Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydane przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez serwer Ministerstwa. Konieczne jest zakupienie nowego podpisu elektronicznego dopuszczonego do autoryzacji wysyłki e-Dokumentów.

407 - Przesłałeś duplikat dokumentu. Numer referencyjny oryginału to XXXXXXXX

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie.
Serwer Ministerstwa podjął kilkukrotną próbę przeprowadzenia formalnej weryfikacji – zakończoną negatywnie. Na skutek pojawienia się błędu, którego system nie może zakwalifikować do znanej mu kategorii, dokument jest uznany za nieprawidłowy bez możliwości wskazania jednej przyczyny błędu. Prosimy o sprawdzenie, czy w Państwa programie do e-Podpisu jest ustawiona poprawnie konfiguracja.

409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów.
Zła struktura dokumentu np. próba wysłania wielu deklaracji (paczki dokumentów) w jednym komunikacie

410 - Przesłane pliki nie są prawidłowym archiwum ZIP.

411 - Błąd podczas scalania dokumentu (dokument nieprawidłowo podzielony).

412 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany.

413 - Suma kontrolna dokumentu niezgodna z deklarowaną wartością.

414 - Suma kontrolna części dokumentu (pliku ……. ) niezgodna z deklarowaną wartością.

415 - Przesłany rodzaj dokumentu nie jest obsługiwany w systemie.


Nie posiadasz Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla dokumentu złożonego w formie elektronicznej?

Sprawdź i pobierz Twoje UPO

UPO w programach e-file

W programach e-file status wysyłki sprawdzany jest automatycznie, a UPO przypisywane do konkretnego dokumentu jaki wysłałeś, dlatego nigdy go nie zgubisz, a także możesz go zawsze otrzymać na adres e-mail.
Sprawdź teraz  za darmo:

Użytkownicy rozwiązań e-file - przesłali poprawnie ponad 41 000 000 e-Deklaracji i plików JPK.