Serwis upo.info.pl obsługuje sprawdzenie, potwierdzenie i pobranie UPO dla systemów e-Deklaracji, UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów) i JPK. Dotyczy plików przesłanych z e-podpisem i bez, (za pośrednictwem kwoty weryfikującej) oraz obsługuje także wszystkie bramki testowe. Możesz wpisać dowolny identyfikator UPO, a system automatycznie wybierze odpowiedni z serwerów Ministerstwa Finansów i pobierze z niego UPO, a następnie wyśle do Ciebie na podany adres e-mail potwierdzenie w formie pliku PDF.

Nie posiadasz Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla dokumentu złożonego w formie elektronicznej?

Sprawdź i pobierz Twoje UPO

Każdemu dokumentowi składanemu za pomocą bramki e-Deklaracje, bramki UBD lub bramki JPK w chwili wysyłki nadany zostaje numer referencyjny, a po jego przyjęciu po stronie serwera należącego do urzędu – urzędowe poświadczenie odbioru. Ten drugi dokument jest istotny dla potwierdzenia, że pismo faktycznie dotarło w formie dokumentu elektronicznego do urzędu, do którego było adresowane.

O ile tylko UPO zostało Ci przekazane w chwili złożenia dokumentu, a następnie zaginęło i nie możesz go odtworzyć – na UPO.info.pl otrzymasz Twoje Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Możesz też sprawdzić, czy wysłany dokument został w ogóle dostarczony do urzędu, czy też został on odrzucony i nie został mu nadany status „dokument przyjęty – dostarczony prawidłowo (tzw. dokument ze statusem 200).

Na stronie UPO.info.pl odbierzesz urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów i deklaracji przekazanych w formie elektronicznej do organów i instytucji państwowych. Aby otrzymać UPO musisz posiadać numer referencyjny (albo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) – czyli numer identyfikujący wysyłkę deklaracji do organu państwa. Numer ten wysłany został na Twoją skrzynkę e-mail w chwili rozpoczęcia wysyłki deklaracji lub dokumentu. Możesz go również posiadać zapisany w programie lub w profilu, z którego korzystasz przy wysyłce elektronicznej Twoich dokumentów.

Pamiętaj!
UPO można pobrać wyłącznie w zakresie takich dokumentów, które zostały wysłane poprawnie, to znaczy w chwili wysyłki otrzymały status 200 w przeciwnym wypadku otrzymasz status błędu dla systemu e-deklaracji lub status błędu dla systemu JPK

UPO w programach e-file

W programach e-file status wysyłki sprawdzany jest automatycznie, a UPO przypisywane do konkretnego dokumentu jaki wysłałeś, dlatego nigdy go nie zgubisz, a także możesz go zawsze otrzymać na adres e-mail.
Sprawdź teraz  za darmo:

Użytkownicy rozwiązań e-file - przesłali poprawnie ponad 41 000 000 e-Deklaracji i plików JPK.